Wyniki otwartego konkursu ofert na re ...

29 Luty 2024 r. /  
Zapraszam do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa z dnia 28.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. wraz z załącznikiem. >>> Załącznik do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28.02.2024r >>> Zarządzenie Burmistrza Barczewa z dnia 28.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

27 lutego 2024 r. - Światowy Dzień ...

27 Luty 2024 r. /  
W obchodzonym dziś Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Barczewo, ich działaczom, pracownikom i wolontariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie, zrozumienie i poświęcony czas. Dziękujemy za dotychczasową współpracę z samorządem gminnym, za Waszą bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Barczewo w różnych obszarach działalności społecznej. Swoistym drogowskazem oraz inspiracją dla ludzi do aktywnego angażowania się w działania organizacji pozarządowych niech będą dla nas wszystkich słowa Henry’ego Forda: „Praca zespołowa – Zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces”. Z najlepszymi życzeniami Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski oraz Przewodnicząca Rady […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

IV nabór na urzędnicze stanowisko p ...

23 Luty 2024 r. /  
Informacja o IV naborze na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 4 marca 2024 r. do godz. 16.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12309
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

KONSULTACJE SPOŁECZNE

19 Luty 2024 r. /  
KONSULTACJE SPOŁECZNE W związku z pracami nad programem rozwoju pn. 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐮 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐫𝐨𝐤𝐮 zapraszamy mieszkańców naszego powiatu na konsultacje społeczne. 1_Projekt programu rozwoju powiatu olsztyńskiego_415530_501959 0_Ogłoszenie o konsultacjach 2_Załącznik do projektu programu rozwoju powiatu-diagnoza_415532_501961 3_Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu rozwoju 4_formularz zglaszania opinii      
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

III nabór na urzędnicze stanowisko ...

12 Luty 2024 r. /  
III nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12298
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Ogłoszenia o przetargach

12 Luty 2024 r. /  
Ogłoszenia o przetargach: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 442 w obrębie ew. Jedzbark Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 247)49 I 247)52 w obrębie ew. Kaplityny Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 325)22 w obrębie ew. nr 3 miasta Barczewa Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 151 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. Drugi przetarg – sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi (dawne młyny) – dz.68]1, 78]1 i 78]3 obr. 3 miasta Barczewa
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ...

23 Styczeń 2024 r. /  
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie gminy Barczewo do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Termin zgłoszenia upływa w dniu 06.02.2024r. o godz. 15:00. Załącznik do ogłoszenia – formularz (3) Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert  
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski