Inwestuj w Barczewie

Gmina Barczewo jest gminą miejsko-wiejską, położoną na obszarze powiatu olsztyńskiego (na północnym-wschodzie od Olsztyna), w województwie warmińsko-mazurskim. Gmina Barczewo graniczy z gminami: Olsztyn, Biskupiec, Dywity, Dźwierzuty, Jeziorany i Purda. Miasto i gmina zajmuje powierzchnię 31 985 ha, z czego 11 199 ha stanowią lasy oraz 1 513 ha to jeziora i rzeki.Mocne strony
Korzystne położenie Gminy Barczewo w przebiegu drogi krajowej nr 16, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy województwa warmińsko – mazurskiego.
Barczewo jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z Olsztyna w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich.
Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Dynamiczny rozwój sektora usług turystycznych.
Naturalne czyste środowisko sprzyjające ekologicznej produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-spożywczemu.
Doskonały dostęp do wyspecjalizowanej kadry naukowej i pracowniczej, dzięki Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, który kształci m.in. na kierunkach technicznych, biotechnologicznych czy rolniczych.

Odległość i czas dojazdu:
– do miejscowości:
Olsztyn – 17,9 km (24 min.)
Gdańsk – 169 km (2 godz. 30 min.)
Warszawa – 232 km (2 godz. 50 min.)

– do lotnisk:
Szymany – 65,1 km (54 min.)
Gdańsk – 184 km (1 godz. 39 min.)
Warszawa – 242 km (2 godz. 57 min.)
do przejścia granicznego w Bezledach – 69,5 km (1 godz. 3 min)

Gospodarka
Barczewo jest dynamicznie rozwijającą się gminą południowej Warmii z dużym potencjałem gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym. Władze Barczewa w swoim działaniu skupiają się na wzmacnianiu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości i stworzenia inwestorom dogodnych warunków w rozwijaniu ich działalności. Barczewo należy ponadto do międzynarodowej sieci miast Cittaslow, gwarantującej zarówno dogodne warunki do inwestowania jak i życia.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:
– sektor usług,
– sektor produkcyjno-handlowy.

Infrastruktura techniczna
Gmina Barczewo realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych, sukcesywnie zwiększając liczbę nieruchomości z pełnym dostępem do sieci.
Znaczna część terenów inwestycyjnych ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej.

Potencjał ludzki, edukacja
Liczba osób bezrobotnych w powiecie (styczeń 2018): 5919
Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie – 15,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Barczewo: 14,6 %
Średnie wynagrodzenie: 3 446,45 zł brutto, co odpowiada 84,70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Mocną stroną jest wysoki poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej oraz niższe koszty pracy (wynagrodzeń) i wysoki poziom jej podaży, jako ważny element składowy wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej.

Dużym atutem jest bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Dobre skomunikowanie gminy z Olsztynem pozwala na przepływ siły roboczej.

Największe przedsiębiorstwa w gminie:
– Primavera Furniture Sp. z o.o – Sektor przemysłowy –produkcja mebli,
– Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. – Sektor rolniczy – ogrodnictwo
– Tewes-Bis Sp. z o.o. – sektor przemysłowy – maszyny i urządzenia dla przemysłu
– Biuro Podróży Star-Turist Sp. z o.o. (Sindbad Sp. z o.o.) – Sektor usługowy – transport autokarowy
– KAMAL Sp. z o.o. – sektor przemysłowy -produkcja prefabrykatów betonowych
– Przedsiębiorstwo Badawczo- Wdrożeniowe “OLMEX” S.A. – sektor przemysłowy – branża elektroenergetyczna
– MP GROUP Sp. z o.o. – sektor przemysłowy – motoryzacja
– Piekarnia Tyrolska

Instytucje wspierające inwestora:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/
Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego http://uppo.olsztyn.ibip.pl/

Instytucje i usługi okołobiznesowe:
Rada Gospodarcza
Kancelaria notarialna
Kancelaria Notarialna Alicja Harajda, Monika Mikłaszewicz-Reszko http://notariuszbarczewo.pl/
Usługi informatyczne
KompuSerwis Jan Kowalewski http://kompuserwis.pl/
Usługi tłumaczeniowe
Dulisz Ilona (język niemiecki) – tel. 606 251 893
Jachimowicz Aneta (język niemiecki) – tel. 89 534 57 14
Szymański Kazimierz (język słowacki) – tel. 604 369 823