Komunikat

KONSULTACJE SPOŁECZNE

19 Luty 2024 r. /  
Komunikat
KONSULTACJE SPOŁECZNE W związku z pracami nad programem rozwoju pn. 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐮 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐫𝐨𝐤𝐮 zapraszamy mieszkańców naszego powiatu na konsultacje społeczne. 1_Projekt programu rozwoju powiatu olsztyńskiego_415530_501959 0_Ogłoszenie o konsultacjach 2_Załącznik do projektu programu rozwoju powiatu-diagnoza_415532_501961 3_Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu rozwoju 4_formularz zglaszania opinii      
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ...

23 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie gminy Barczewo do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Termin zgłoszenia upływa w dniu 06.02.2024r. o godz. 15:00. Załącznik do ogłoszenia – formularz (3) Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert  
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Zarządzenie Burmistrza Barczewa w sp ...

23 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie gminy Barczewo do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2024r. o godz. 15:00 Zarządzenie Burmistrza Barczewa z dnia 23.01.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2024r Zał.nr 4 do ogłoszenia – oświadczenie Zał.nr 3 do ogłoszenia – karta oceny merytorycznej wersja 2 Zał.nr 2 do ogłoszenia – karta oceny merytorycznej Zał.nr 1 do ogłoszenia – karta oceny formalnej
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Konsultacje społeczne projektu uchwa ...

22 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Urząd Miejski w Barczewie rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Barczewo. Powoływany do życia Komitet Rewitalizacji pełnić będzie m.in. funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Barczewa, a także stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy. Potrzeba jego utworzenia wynika wprost z ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Uwagi do projektu można składać w okresie 22.01.2024 – 25.02.2024 r. w formie: a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Barczewie. b) elektronicznej poprzez: ·           przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: fundusze@barczewo.pl ·           wypełnienie […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

II nabór na urzędnicze stanowisko p ...

22 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
II nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 31 stycznia 2024 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12227
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Obwieszczenie Burmistrza Barczewa o p ...

19 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Obwieszczenie Burmistrza Barczewa o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębie Ruszajny i Bark- Wrocikowo. >>> Obwieszczenie Burmistrza Barczewa o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Barczewa z fragmentami terenu w obrębie Ruszajny i Bark- Wrocikowo (1)
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia ...

18 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie na kadencję 2022-2025 Burmistrz Barczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie gminy Barczewo do zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie (kadencja 2022 – 2025). >> Załącznik – Karta zgłoszeniowa > Ogłoszenie – Nabór uzupelniający do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie >> Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata  
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Zgłaszanie projektów dla Gminnego P ...

11 Styczeń 2024 r. /  
Komunikat
Zgłaszanie projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030. Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs. Nabór prowadzony jest w terminie od 09.01.2024 r. do 30.01.2024 r. Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji, na którym […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski